Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Usługa brokerska

W ramach prowadzonej działalności świadczymy pełny zakres usług brokerskich, a w szczególności:

 • uczestniczymy w budowaniu systemu zarządzania ryzykiem,
 • określamy ryzyka występujące u klienta, które wymagają ubezpieczenia,
 • konstruujemy zapytania ofertowe do Ubezpieczyciela,
 • negocjujemy zaproponowane warunki ubezpieczenia,
 • przedstawiamy klientowi porównanie ofert wraz z rekomendacją,
 • monitorujemy płatności składek i odnawiamy polisy,
 • opracowujemy istotne warunki zamówienia SIWZ, uczestniczymy w przetargach,
 • tworzymy bazę polis i spraw szkodowych,
 • zgłaszamy szkody, sprawdzamy terminowość wypłat odszkodowań,
 • przygotowujemy odwołania od decyzji odmowy wypłaty odszkodowań przez Ubezpieczyciela.

Współpraca

Oferujemy współpracę m.in. w zakresie:

 • ubezpieczenia mienia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rachunku, wandalizmu lub formuły all risks, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń, budowy i montażu,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia, produktu, wykonywania zawodu, członków zarządu, przewoźnika,
 • ubezpieczeń finansowych: kredytu, należności, gwarancji (w tym wadialnych, kontraktu, dobrego wykonania), utraty zysków,
 • ubezpieczeń komunikacyjnych: oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assitance,
 • ubezpieczeń transportowych: mienia w ruchu krajowym i zagranicznym,
 • ubezpieczenia ochrony prawnej,
 • ubezpieczeń osobowych: następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotnych
 • ubezpieczeń na życie: indywidualnych, grupowych, związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

ACW logo Podmioty grupy ACW: