Misja

Misja

Misja: Jako małe przedsiębiorstwo poprzez zasady, prace w zespole i kompetencję staniemy się firmą wyróżniającą na rynku usług brokerskich.

 Motto: „Miej nadzieję na najlepsze, przygotuj się na najgorsze”

ACW logo Podmioty grupy ACW: