(Polski) FORMULARZ ZGŁOSZENIA CHĘCI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI W RAMACH PROGRAMU DLA STOWARZYSZENIA MIESZKANICZNIK

FORMULARZ ZGŁOSZENIA CHĘCI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI W RAMACH PROGRAMU DLA STOWARZYSZENIA MIESZKANICZNIK
 • Imię*
  0
 • Nazwisko*
  1
 • Telefon*
  2
 • Email*
  3
 • Dane osobowe*
  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Grupę ACW w celach związanych z ubezpieczeniem. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania
  4
 • *
  Oświadczam, że jestem członkiem Stowarzyszenia Mieszkanicznik.
  5
 • 6
ACW logo Podmioty grupy ACW: